تبلیغات
ســـهند لـــیقوان


.
.
ســـــــــلام


دوستان عزیز این وبلاک از این به بعد دیگر اپ نخواد شد

برای ورود به وب سایت جدید بروی لینک زیر کلیک کنید


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 9 بهمن 1390

آمــــــــــــــوزش ســــاختمان داده

هدف این درس آشنائی با مفاهیم داده، روش های سازماندهی آنها و معرفی برخی از ساختارهای داده ای است. الگوریتم های متداول روی ساختمان های داده ارزیابی و با زبان برنامه نویسی C یا Pascal پیاده سازی شده اند.


مــــــــــــفاهیم مـــــــــــــــــــقدماتی

جهت دستیابی و پردازش سریع تر به داده ها معمولا آنها را طبق یک مدل ریاضی یا منطقی سازماندهی می کنند.

مفهوم داده

ساختمان داده ها و عملیات روی آنها

انواع داده ها در زبان C و پاسکال


الــــــــــــــگوریتم

الگوریتم های مختلفی که روی هر ساختار داده ای پیاده سازی می شوند، توسط دو معیار پیچیدگی حافظه ای و زمان مورد ارزیابی قرار می گیرند.

الگوریتم و ارزیابی آن

پیچیدگی زمانی

تجزیه و تحلیل الگوریتم ها


 آرایـــــــــــــه

یکی از پرکاربردترین ساختمان های داده آرایه است که اغلب برای پیاده سازی داده های انتزاعی خطی بکار می رود

آرایه ها

محاسبه فضا و آدرس آرایه

آرایه ها به صورت سطری

نمایش آرایه به صورت ستونی

برنامه مقداردهی عناصر آرایه یک بعدی پویا در زبان C

برنامه مقداردهی عناصر آرایه دو بعدی پویا در زبان C

الگوریتم درج در آرایه - پاسکالالگوریتم درج در آرایه - پاسکال

حذف عنصری از آرایه - پاسکال


حافــــــــــظه پـــویا و اشاره گرها

 برای پیاده سازی ساختارهای پویا از اشاره گرها استفاده می شود.

حافظه پویا و اشاره گرها

اعلان متغیر و مقداردهی اولیه اشاره گر

عملیات اشاره گرها

تخصیص حافظه پویا

اشاره گر به آرایه و رکورد


 لــــــــــــــیــست پیوندی

لیست پیوندی ساختاری است که ترتیب خطی عناصر داده ای در آن توسط اشاره گرها تعیین می شود.

لیست پیوندی یک طرفه

لیست پیوندی حلقوی

پیاده سازی لیست پیوندی یک طرفه به زبان C++

لیست پیوندی دوطرفه

پیاده سازی لیست پیوندی دو طرفه به زبان C++

مقایسه لیست پیوندی و آرایه


 صــــــــــــــــف

صف ساختمان داده ای است که کلیه عملیات اضافه از یک سر آن و کلیه عملیات حذف از انتهای دیگر آن انجام می پذیرد. صف در نرم افزارهایی صف انتظار را برای دسترسی به منبعی برقرار می کنند کاربرد دارد.

صف

نمایش صف

صف حلقوی

کاربردهای صف

برنامه اضافه کردن و حذف کردن از صف با C


 پـــــــــــشته

پشته لیست خطی است که تنها از یک انتهای آن می توان به عناصر دسترسی پیدا کرد. پشته برای نگهداری موقت داده ها در بسیاری از نرم افزارها کاربرد دارد.

تعریف پشته

پیاده‌سازی پشته با آرایه

پشته چندگانه

کاربردهای پشته


ارزیــــــابی عــــــــــــبارات

یکی از کاربردهای پشته در تبدیل عبارت میانوندی به پسوندی و پیدا کردن مقدار یک عبارت پسوندی است.

عبارت

تبدیل عبارت میانوندی به پسوندی

ارزیابی یك عبارت پسوندی

ارزیابی پرانتزهای یك عبارت

تبدیل عبارات


تــــــــــــــوابع بــــــازگشتی

تابع بازگشتی تابعی است که در بدنه اش دستوری دارد که خودش را فراخوانی می کند. توابع بازگشتی برای نگهداری حالت قبلی خود از پشته مکرر استفاده می کنند.

عملکردهای call stack

ساختار call stack

توابع بازگشتی

بازگشتی در مقایسه با غیر بازگشتی

نمونه هائی از توابع بازگشتی


گـــــــــــــــــــراف

گراف یک ساختمان داده غیر خطی است که کاربردهای وسیعی دارد. در این بخش برخی از اصطلاحات نظریه گراف ، روش های نمایش و عملیات روی گراف آورده شده است. 

تعاریف گراف

نمایش گراف

پیمایش گراف

درخت پوشای حداقل

کاربردهای گراف


درخـــــــــــت

داده های سلسله مراتبی توسط ساختمان داده درخت نمایش داده می شوند. انواع مختلفی از درخت ها وجود دارند که پرکاربردترین آنها درخت های دودویی هستند. درخت های BST و heap نوعی درخت دودویی هستند که خواص ویزه ای دارند و در الگوریتم های مختلف برای حل مسائل استفاده می شوند.

اصطلاحات

درخت دودوئی

انواع درخت دودوئی

نمایش درخت دودوئی

پیمایش درخت‌ دودوئی


الـــــگوریتم های مرتب سازی

یک الگوریتم مرتب سازی الگوریتمی است که عناصر یک لیست را در ترتیب معینی قرار می دهد. کارائی مرتب سازی برای بهینه سازی کاربردهای الگوریتم های دیگر مانند جستجو و ادغام، که به لیست های مرتب نیاز دارند، اهمیت دارد. مرتب سازی برای تهیه خروجی های خوانا برای انسان نیز مفید است.

الگوریتم های مرتب سازی

مرتب سازی حبابی

مرتب سازی انتخابی

مقایسه الگوریتم های مرتب سازی


الـــــــــگوریتم های جستجو

یک الگور‍یتم جستجو به طور کلی الگوریتمی است که درون یک مجموعه از داده ها که توسط یک نوع ساختمان داده ذخیره شده اند مکان یک مقدار داده شده به عنوان آرگومان جستجو را درون ساختمان داده مشخص می کند، یا تعیین می کند در مجموعه وجود دارد یا خیر.

جستجوی خطی

جستجوی دودوئی


مـــــــــــــاتریس

ماتریس ها معادل آرایه های دو بعدی هستند

تعاریف ماتریس ها

عملیات روی ماتریس ها

ماتریس خلوتمــــــــــــــنابع

1- تننباوم، آرون ام. ساختمان داده ها در C. ترجمه عین اله جعفرنژاد قمی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
2- جباریه، علیرضا. ساختمان داده ها. ترجمه و تالیف. انتشارات جهان نو.
3- کافمن، الیوت ب. توربو پاسکال. ترجمه فرنگیس شاکری، لیدا جواهر قلم و سهیل صالحی. انشارات باغانی
4- مقسمی، حمیدرضا. درس و کنکور ساختمان داده ها. انتشارات گسترش علوم پایه.
5- لیپ شوتز، سیمور. اصول ساختمان داد ها. ترجمه حسین ابراهیم زاده قلزم. انتشارات دانشگاه هرمزگان.
6- هورویتز، آلیس و ساهنی، سارتج . ساختمان داده ها در پاسکال. ترجمه ملیحه مهدی پور و سهیل صالحی. انتشارات بخشوده


ارسال توسط ali.n
آرشــــیو مــطالبــــــ
کــــــــد جــــــــــاوا
گــــــالریـــــ عــکســـ
صفحات وبــــ ســایتــ
لـــــگویـــــ دوســــتانـــــــ

بــرای تــــبادل لــــگو

لطفا لوگوی ما را در وب سایت

یاوبلاک خود قرار دهید وبه ما

اطلاع دهید تالگوی شـمادرج شود


کد HTML لـــــوگویـــــ مــــا:

>>::::::::::::::::::::::

<<<<<<كپی برداری با ذكرمنبع مجاز بوده و تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به .:: تــــــــکـــــــــ وبـــــــــــــــ ::. می باشد.<<<<